Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον Γεώργιο Πρεβαινά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-04-10 09:10

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης στον "Γεώργιο Πρεβαινά". Πληροφορίες κ.Δ.Μανώλης τηλ: 2221353402 και κ.Ι.Γερογιάννης τηλ: 2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias