Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της "ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-04-14 14:16

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΣΚΕΝΤΖΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ". Πληροφορίες Δ. Μπουτσιούκης Τηλ: 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias