Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου του "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΟΥΚΟΥ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-04-14 14:26

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την θεώρηση της υπεύθυνης δήλωσης έναρξης Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΛΟΥΚΟΣ". Πληροφορίες Δ. Γιαννάκος Τηλ: 2221353409.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias