Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-04-16 14:35

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΟΕ". Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης τηλ:2221353414 και κ. Ι.Γερογιάννης τηλ:2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias