Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "Σ & Β. Ι. Χατζηλίας ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-05-12 12:47

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "Σ & Β. Ι. Χατζηλίας ΟΕ". Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ:2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias