Έκθεση Αυτοψίας στις εγκαταστασεις της Εταιρείας "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-05-30 08:30

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Α.Ε με δ.τ "ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ Α.Ε.". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias