«Άδεια λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση - εκσυγχρονισμό εργοστασίου παραγωγής σωλήνων γεωτρήσεως και στηθαίων ασφαλείας της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε." σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Wed, 2014-06-18 10:40

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias