Αναγγελία ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)» κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 2.στ. του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3481/06

Wed, 2014-06-18 14:58

Αναγγελία ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)» κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 2.στ. του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3481/06.Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, υπεύθυνη κ. Π. Μερτύρη τηλ. : 2221353818.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias