Έκθεση αυτοψίας για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του φορέα "ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-06-30 09:21

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του φορέα "ΕΥΤΡΕΦΟ ΑΒΕΕ". Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias