Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) με την επωνυμία "ΦΩΤ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝ ΝΤΡΕΤΤΑΣ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-01 10:02

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου (ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ) με την επωνυμία "ΦΩΤ. ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΑΝ ΝΤΡΕΤΤΑΣ ΟΕ".  Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias