Έκθεση αυτοψίας στις εγκατάστασεις του φορέα "Ε & Δ ΚΟΝΤΟΣ ΑΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-07-02 13:33

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις του φορέα "Ε & Δ ΚΟΝΤΟΣ ΑΕ". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias