Έκθεση αυτοψίας στις εγκατάστασεις του φορέα "ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-07-04 08:39

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις του φορέα "ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.". Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και Λ. Αρδίτζογλου τηλ. 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias