Δημοπρατήθηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας

Tue, 2014-07-08 07:27

Δημοπρατήθηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας, προϋπολογισμού 20 εκ. €, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού  για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Στερεά Ελλάδα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετκό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias