Ανακοίνωση υπ'αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Wed, 2014-07-16 14:45

Δεύτερη ανάρτηση 17-7-2014

Η υποβολή των αιτήσεων (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3) για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2014 (αρ. Πρωτ.70676/3812/16.07.14) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) θα είναι: από 18/07/2014 έως και 22/7/2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αρχική ανάρτηση 16-7-2014

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με έδρα τη Χαλκίδα ενός(1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (εργάτης αποθήκης) με διάρκεια απασχόλησης μέχρι και 60 ημερομίσθια από την ημερομηνία της απόφασης πρόσληψης και όχι πέραν της 30ης Νοεμβρίου 2014 , για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς. Πληροφορίες κ. Καραντώνη Αργυρώ τηλ.:2221353918

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias