Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "TORRENT BOLLERS Ε.Π.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-08-04 13:14

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ" με την επωνυμία "TORRENT BOLLERS Ε.Π.Ε". Πληροφορίες κ. Γ.Μαυρομματάκης  τηλ. 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias