Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015.

Fri, 2014-08-08 12:12

Η Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού σε ΕΥΡΩ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού στα τηλέφωνα 22213 53725 - 53726

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τμήματα διαγωνισμού
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το  Σχέδιο σύμβασης
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τους Πίνακες προσφορών
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Σχέδιο υπευθυνης δήλωσης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias