Άδεια Εγκατάστασης Ποτοποιείου ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου

Mon, 2014-08-11 08:29

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 xορηγεί άδεια εγκατάστασης διάρκειας τριών (3) ετών στο Ποτοποιείο ιδιοκτησίας Σπυρόπουλου Σταύρου σύμφωνα με τα σχέδια και την μηχανολογική μελέτη εγκατάστασης

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο  

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias