5η Προγραμματική Περίοδος και Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» - Διαβούλευση.

Mon, 2014-08-18 13:41

Δείτε τις επιστολές του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Αθανάσιου Μπουραντά προς τους Φορείς του Νομού Ευβοίας καθώς προς τα Υπουργεία  Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias