Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΖΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-08-21 08:06

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της μονάδας αγροτικών προιόντων και τυποποίησης με την επωνυμία "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΙΤΖΟΣ". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ 2221353410

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias