Επιβολή προστίμου από τη Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με το Ν. 4177/2013 και τους κανόνες της Δ.Ι.Ε.Π.Π.Υ

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias