Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-09-22 13:14

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΚΟΣ Α.Ε.. Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης  τηλ. 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias