Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-09-22 15:08

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΩΚΟΣ". Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης  τηλ. 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias