Έκθεση αυτοψίας για το Φορέα "ΗΕLLENIC QUALITY FOOD¨HQF" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-10-02 14:32

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία για το Φορέα "ΗΕLLENIC QUALITY FOOD¨HQF". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias