Άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία με την επωνυμία "Παναγιώτης Δήμου-Ελένη Πλέσσα Ο.Ε. Ελαιοτριβείο" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-10 11:33

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την άδεια εγκατάστασης στην εταιρεία με την επωνυμία  "Παναγιώτης Δήμου-Ελένη Πλέσσα Ο.Ε. Ελαιοτριβείο".  Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias