Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "KARYSTOS MARINE - ΚΟΛΙΑΣ Ε & ΚΩΣΤΑΣ Π.Ο.Ε." επισκευή και συντήρηση σκαφών και μηχανών θαλάσσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-10-10 12:03

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "KARYSTOS MARINE - ΚΟΛΙΑΣ Ε & ΚΩΣΤΑΣ Π. Ο.Ε." επισκευή και συντήρηση σκαφών και μηχανών θαλάσσης στην Δυτική παραλία Καρύστου Δήμου Καρύστου της Π.Ε. Εύβοιας.  Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias