Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-10-14 09:45

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου Ξηρών καρπών, καφέ και αποξηραμένων φρούτων με την επωνυμία "ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ".  Πληροφορίες κ. Δ. Μπουτσιούκης τηλ. 2221353809.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias