Τροποποίηση της υπ 'αρ. 2944/Φ17/444/16-4-2014 Απόφασης της εταιρείας "Αναστάσιος Παπαθανασίου & Σία Ο.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-10-21 11:27

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Τροποποίηση της υπ 'αρ. 2944/Φ17/444/16-4-2014 Απόφασης σε "Άδεια εγκατάστασης μονάδας παραγωγής άρτου και προϊόντων παραδοσιακής ζύμης και ζύμης χωρίς γλουτένη" της εταιρείας "Αναστάσιος Παπαθανασίου & Σία Ο.Ε.". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias