Επιβολή κυρώσεων στον φορέα του επαγγελματικού - αρτοποιείου με την επωνυμία "Σπύρου Ευθύμης και ΣΙΑ Ο.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-11-12 16:15

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στον φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου - αρτοποιείου με την επωνυμία "Σπύρου Ευθύμης και ΣΙΑ Ο.Ε".  Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννη τηλ. 2221353410 και κ. Γ. Μαυρομματάκη τηλ. 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias