Λειτουργία μικτών παντοπωλείων & ιχθυοπωλείων

Sat, 2005-04-02 14:58
Ο Νομάρχης Ευβοίας με την 4589/31.3.2005 απόφασή του επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας των μικτών παντοπωλείων κ ιχθυοπωλείων του Δήμου Χαλκιδέων...

Ο Νομάρχης Ευβοίας με την 4589/31.3.2005 απόφασή του επιτρέπει, κατ’ εξαίρεση, τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας των μικτών παντοπωλείων κ ιχθυοπωλείων του Δήμου Χαλκιδέων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών τόσο της τοπικής κοινωνίας όσο και των επισκεπτών της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας. Τα καταστήματα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση δεν πρέπει να απασχολούν προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας όλες τις εργάσιμες μέρες του έτους και όχι μόνο τις Κυριακές και αργίες.

Κάθε προηγούμενη απόφαση παύει να ισχύει.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias