Νέες προσκλήσεις Μέτρων ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Sun, 2005-04-03 15:37
Δείτε περισσότερα για τις νέες προσκλήσεις Μέτρων ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας.

New Page 1

Α. 3η Πρόσκληση Μέτρου 1.14 "Παρεμβάσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάπτυξη της Υπαίθρου"

Προτάσεις έργων κατάρτισης για τις περιοχές εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ  στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τελικό δικαιούχο τη Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διαθέσιμο προϋπολογισμό 819.000 € και κατανομή σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Π/Υ   Περιοχή Β/Δ τμήματος Ν. Ευρυτανίας   Περιοχή Οροπεδίου πρώην Λίμνης Ξυνιάδας   Περιοχή Δυτικής Φθιώτιδας   Περιοχή Ορεινής Δωρίδας   Περιοχή Ορεινού  Όγκου Βορειοκεντρικής Εύβοιας  
Ενέργεια: Κατάρτιση  

81.900€

 

163.800€

 

163.800€

 

163.800€

 

245.700€

 
Σύνολο:

819.000 €

 

         

Β. 4η Πρόσκληση Μέτρου 1.14 «Παρεμβάσεις ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού για την ανάπτυξη της Υπαίθρου»

 Πράξεις Δημοσιότητας-Ευαισθητοποίησης, Δικτύωσης, Λειτουργίας Μονάδων «Βοήθεια στο Σπίτι» συνολικού προϋπολογισμού 1.244.000 € για τις περιοχές εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ και συγκεκριμένα: Περιοχή Β/Δ τμήματος Ν. Ευρυτανίας, Οροπεδίου πρώην Λίμνης Ξυνιάδας, Δυτικής Φθιώτιδας, Ορεινής Δωρίδας, Ορεινού  Όγκου Βορειοκεντρικής Εύβοιας.

 

Γ. 4η Πρόσκληση Μέτρου 1.2 «Ορθολογική Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων»

 Προτάσεις που αφορούν στη Σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων αξιοποίησης βοσκοτόπων.

Τελικοί δικαιούχοι: ΟΤΑ των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας 75/268/ΕΕ (ορεινές και μειονεκτικές).

Προϋπολογισμός: 1.147.000 € (25% Εθνική συμμετοχή και 75% Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων).

 

Δ. 5η Πρόσκληση Μέτρου 1.2 «Ορθολογική Αξιοποίηση Υδάτινων Πόρων»

 Προτάσεις που αφορούν στη Σύνταξη και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων αξιοποίησης βοσκοτόπων.

Τελικοί δικαιούχοι: Δήμος Αμφίκλειας και Δήμος Άμφισσας 220.000 €, Δήμος Δυστίων 100.000 €.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.stereaellada.gr

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias