Σεμινάρια για την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π.

Thu, 2005-04-07 16:26
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε εγκύκλιό του προς τις Νομαρχιακές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης,

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε εγκύκλιό του προς τις Νομαρχιακές Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, κάνει γνωστό ότι διοργανώνονται ημερήσια σεμινάρια, για την πληρέστερη ενημέρωση/κατάρτιση όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και Φορέων για τις βασικές ρυθμίσεις της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Με την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μεταβάλλεται από το επόμενο έτος ο τρόπος στήριξης του αγροτικού εισοδήματος.

Ολόκληρη η εγκύκλιος…

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias