Δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. Εθνικής Εμβέλειας

Sun, 2005-04-17 21:23
Ο Νομάρχης Ευβοίας απέστειλε στον Γενικό Δ/ντη Τράπεζας Πειραιώς κ. Στ. Λεκκάκο με κοινοποίηση στην ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ.

Ο Νομάρχης Ευβοίας απέστειλε στον Γενικό Δ/ντη Τράπεζας Πειραιώς κ. Στ. Λεκκάκο με κοινοποίηση στην ΕΤΒΑ-ΒΙ.ΠΕ. (κ.Παν. Γιαννόπουλο) επιστολή με περιεχόμενο την δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. (Βιομηχανική Περιοχή) στην περιοχή Ριτσώνας.

Ολόκληρη η Επιστολή

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias