Αλληλέγγυα Επιστολή Επιμελητηρίου Ευβοίας για τη Ριτσώνα

Tue, 2005-04-19 15:33
Δείτε την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας προς το γεν. Διευθυντή της τράπεζας Πειραιώς.Ολόκληρη η Επιστολή

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias