Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστού»

Tue, 2008-09-23 10:32

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστού" με προϋπολογισμό 111.000,00 €.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα Μαρία Συρμακέζη - τηλ:2221036265

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias