Πιθανή απένταξη περιφέρειας Στ. Ελλάδας από το στόχο 1 του Δ' Κ.Π.Σ

Tue, 2005-04-19 16:59
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με επιστολή του καλεί φορείς του Νομού, σε κοινή δράση για την αντιμετώπιση του σοβαρότατου προβλήματος, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, η Περιφέρειεα Στερεάς Ελλάδας να μείνει εκτός Στόχου 1 του Δ΄ Κ.Π.Σ.

Ολόκληρη η Επιστολή

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias