Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Περίφραξη έκτασης Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων»

Wed, 2008-10-08 12:55

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Εργασίες Περίφραξης Οικοπεδικής Έκτασης Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων" με προϋπολογισμό 102.737,00 €.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα Μαρία Συρμακέζη - τηλ:2221036265

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias