Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας

Tue, 2005-04-19 17:03
Η άνιση μεταχείριση των κατοίκων της Εύβοιας και των επισκεπτών της δε μπορεί να συνεχιστεί άλλο.Διαβάστε ολόκληρο το ψήφισμα

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias