Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Βελτίωση Οδού Ωρολόγιο-Κονίστρες»

Wed, 2008-10-22 15:19

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει σύμβασης εκπόνησης μελέτης «Βελτίωση Οδού Ωρολόγιο-Κονίστρες» με προεκτιμώμενη συνολική αμοιβή 350.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα. Ο. Κοτσινά - τηλ:2221354162.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias