Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση Τοπικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αρτεμησίου Ν.Ευβοίας»

Fri, 2008-11-07 15:08

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Τοπικού Οδικού Δικτύου Δήμου Αρτεμησίου Ν.Ευβοίας» με προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα. Μ. Συρμακέζη - τηλ:2221354165.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias