Προκήρυξη ανάθεσης μελέτης με τίτλο "Μελέτη Σκοπιμότητας Λιμένος Αιδηψού"

Fri, 2008-11-07 15:10

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο "Μελέτη Σκοπιμότητας Λιμένος Αιδηψού", με προεκτιμώμενη αμοιβή 147.058,80 € χωρίς ΦΠΑ.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα. Μ. Συρμακέζη - τηλ:2221354165.
Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias