Διαδιακασία διαβούλευσης για Leader Αλιείας

Wed, 2008-11-19 11:52

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε., ο συλλογικός αναπτυξιακός φορέας του Νομού μας που από την ίδρυσή του έχει πρωτοστατήσει σε δράσεις που καλύπτουν το σύνολο των φορέων της περιοχής μας, αποφάσισε από μηνών τη διαμόρφωση ενός Τοπικού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 για παράκτιες περιοχές του Νομού Εύβοιας με εξάρτηση από την αλιεία.
Μετά την προκήρυξη από το ΥΠ.Α.Α.Τ. του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών», η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. ξεκίνησε το σχεδιασμό για την υποβολή φακέλου υποψηφιότητας σε συνεργασία με αντιπροσωπευτικούς φορείς των περιοχών Σκύρου και Νότιας Εύβοιας.
Στα πλαίσια της διαδικασίας διαβούλευσης η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να δηλώσει εγγράφως μέχρι τις 25/11/2008 την απόφασή του για συμμετοχή στις διαδικασίες κατάρτισης του «Σχεδίου Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών Ν. Εύβοιας» και σύστασης της «Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιευτικών Περιοχών του Νομού Εύβοιας».

*(πληροφορίες κος Μαργαρίτης στα τηλ.2221-0-26626, 89706, fax. 2221-0-77747
Ταχ.δ/νση: Λεωφόρος Χαϊνά 89, τ.κ: 34100)*

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ και Νομάρχης Εύβοιας

Αθανάσιος Μπουραντάς
17/11/2008

Σχέδιο επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέα για συμμετοχή

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias