Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των προσλήψεων από τη Ν.Α. Ευβοίας των Γεωτεχνικών ΠΕ

Fri, 2008-11-21 13:48

Σήμερα 21 Νοεμβρίου 2008 αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της αριθμ.1/383M/2007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ της Ν.Α.Ευβοίας (ΦΕΚ421/Τ.Πρ.ΑΣΕΠ)/16-11-07 κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης(ΠΕ) κλάδου ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ειδ.ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΠΕ.ΓΕΩΤΕΧ.1, ΠΕ.ΓΕΩΤΕΧ.2, ΠΕ.ΓΕΩΤΕΧ.3, ΠΕ.ΓΕΩΤΕΧ.4, ΠΕ.ΓΕΩΤΕΧ.5) για την πλήρωση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν από τις μεταβολές, που ενδεχομένως θα προέλθουν, μετά από την εκδίκαση των ενστάσεων.
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από 22/11/2008 έως και την πάροδο της 1/12/2008, ημέρα Δευτέρα.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα .pdf αρχεία

1_PE_Geoponoi_Anakoinosi.pdf
2_PE_Geoponoi_Dioristeoi.pdf
3_PE_Geoponoi_Aporripteoi.pdf
4_PE_Geoponoi_Onomastiki.pdf
5_PE_Geoponoi_AYLONARI.pdf
6_PE_Geoponoi_ISTIAIA.pdf
7_PE_Geoponoi_KARYSTOS.pdf
8_PE_Geoponoi_KYMH.pdf
9_PE_Geoponoi_MANTOYDI.pdf

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias