Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες στο Γήπεδο Τραχηλίου»

Mon, 2008-12-08 13:09

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ευβοίας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εργασίες στο Γήπεδο Τραχηλίου» με προϋπολογισμό 110.000,00 ευρώ.
Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Υ. Ν.Α.Ευβοίας, κα. Μ. Συρμακέζη - τηλ:2221354165.

Δείτε το συννημένο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias