Εγκύκλιος για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος

Mon, 2005-04-25 09:23
Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, απευθύνεται σε όλους τους υπεύθυνους για την ευαισθητοποίησή τους

στα θέματα παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, της λειτουργίας των συστημάτων ύδρευσης και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ολόκληρη η εγκύκλιος...

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias