22/05 η ημέρα εορτασμού της μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντο

Mon, 2005-04-25 09:25
Με επιστολή του προς τους Νομάρχες όλης της χώρας, το ΥΠΕΣΔΔΑ ορίζει την Κυριακή 22 Μαΐου 2005, ως ημέρα εορτασμού της μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.Η μέρα μνήμης έχει καθιερωθεί με το Ν.2193/1994 (ΦΕΚ 32Α/94), ενώ με το Π.Δ. 99/1994 (ΦΕΚ 78Α/1994) έχει καθοριστεί με λεπτομέρεια το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή, ο τρόπος οργάνωσης κλπ

Ο εορτασμός αυτός έχει σκοπό να τονίσει ιδιαίτερα και να υπενθυμίζει τα γεγονότα της δραματικής περιόδου των διωγμών, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού των Ελλήνων του Πόντου από την Οθωμανική κατοχή, από το 1916 έως και το 1923 και είχαν σαν αποτέλεσμα να μετατρέψουν το λαό των Ποντίων σε ένα λαό προσφύγων και διασποράς.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias