Πρόταση της Greenpeace για Σχέδιο Νόμου

Mon, 2005-04-25 09:40
Μπροστά στον κίνδυνο της καλλιέργειας μεταλλαγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξαιτίας της απουσίας εθνικής πολιτικής που θα διασφαλίζει αγρότες και καταναλωτές από την εισβολή των μεταλλαγμένων,

η Greenpeace υποβάλλει στην ελληνική κυβέρνηση σχέδιο νόμου με στόχο την ανακήρυξη της Ελλάδας σε περιοχή ελεύθερη από μεταλλαγμένα, ώστε η χώρα μας να αποκτήσει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της ελληνικής γεωργίας και των καταναλωτών.

Τα κείμενα της πρότασης

Πρόταση Νόμου

Πρόταση Νόμου-Μελέτη

Εισηγητική Έκθεση

Δείτε σχετικά GREENPEACE

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias