5η Έκδοση εγχειριδίου ''Οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας''

Sat, 2005-04-23 09:45
Στην ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι διαθέσιμη η ελληνική έκδοση του 5ου κατά σειρά εγχειριδίου

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο "Οργάνωση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας", το οποίο αναφέρεται στις βασικές αρχές διάρθρωσης των σχετικών υπηρεσιών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην αποστολή τους.

Δείτε τη σχετική σελίδα

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias