Αποτελέσματα Eυρωεκλογών 7 Ιουνίου 2009 στο Νομό Ευβοίας

Fri, 2009-06-05 11:58
Αποτελέσματα ευρωεκλογών 2009 για το Νομό Ευβοίας. (για την καλύτερη απεικόνιση των αποτελεσμάτων απαιτείται η χρήση internet explorer)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias