Τελικά Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών 2009 Ν. Ευβοίας

Tue, 2009-10-13 10:30
Η Ν.Α. Εύβοιας σας ενημερώνει για τα τελικά αποτελέσματα του Νομού:
Ψήφοι Κομμάτων (ενσωμάτωση 439 από 439 Εκλογικά Τμήματα)
Σταυροί Υποψηφίων (ενσωμάτωση 439 από 439 Εκλογικά Τμήματα)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias