Σχολικό Έτος Κυκλοφοριακής Αγωγής

Mon, 2009-10-26 12:27
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, καθώς και τη συμμετοχή όλων των λοιπών εμπλεκομένων φορέων του νομού (Δήμων, Τροχαίας, Υπουργείου Μεταφορών κ.ά.) προγραμματίζουν το σχολικό έτος 2009–2010 να αφιερωθεί στην πρόληψη των Τροχαίων Ατυχημάτων και να ονομασθεί «Σχολικό Έτος Κυκλοφοριακής Αγωγής».

Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να πραγματοποιηθούν πλήθος δραστηριοτήτων, σχολικά προγράμματα Αγωγής Υγείας με αυτό το θέμα, μαθητικοί διαγωνισμοί εικαστικών, αφίσας, μηνυμάτων και δημιουργίας πολυμέσων, ημερίδες ευαισθητοποίησης, βιωματικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς, εκδόσεις φυλλαδίων και εκθέσεις. Έχουν προγραμματιστεί μία κεντρική ημερίδα στη Χαλκίδα και σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε όλη την Εύβοια, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

1. ΧΑΛΚΙΔΑ

Ημερίδα στη Χαλκίδα τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009, στην αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Χαϊνά 102) ώρα 18.30–21.00 με εισηγητές τους:

α)κ. Τερζίδη Άγη, παιδίατρο από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και κ. Αλεξόπουλο Αλέξανδρο, συντονιστή του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ με θέμα: «Παρουσίαση του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη των ατυχημάτων»,

β)κ. Δανέλλη–Μυλωνά Βασιλική, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” με θέμα: «Παιδιά και Οδική Ασφάλεια»,

γ)κ. Σφέτσα Χαράλαμπο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ν.Ευβοίας με θέμα: «Οδική Ασφάλεια: Γνώση-Πρόληψη» και

δ)κ. Καλαθέρη Μαγδαληνή, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας και κ. Ανέστη-Τζελφέ Σωτηρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με θέμα: «Δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία».

2. ΑΛΙΒΕΡΙ

Σεμινάριο στο Αλιβέρι: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αλιβερίου (Γ. Παπανικολάου 34) ώρα 17.00–20.30 με εισηγήσεις από τους:

α)κ. Τερζίδη Άγη, παιδίατρο από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας και κ. Αλεξόπουλο Αλέξανδρο, συντονιστή του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ με θέμα: «Παρουσίαση του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη των ατυχημάτων»,

β)κ. Κόκκα Αριστοτέλη, δημοσιογράφο και μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” με θέμα: «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”: Παιδιά και Οδική Ασφάλεια »

γ)κ. Σφέτσα Χαράλαμπο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ν.Ευβοίας με θέμα: «Οδική Ασφάλεια: Γνώση-Πρόληψη»,

δ)κ. Κοκκινοπλίτη Αθανάσιο, εκπαιδευτή Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα: «Γνωριμία με το κ. Κ.Ο.Κ.»

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια από τις κ. Καλαθέρη Μαγδαληνή, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας και κ. Ανέστη-Τζελφέ Σωτηρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με θέμα: «Δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία».

3. ΚΗΡΙΝΘΟΣ

Σεμινάριο στην Κήρινθο την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Κηρίνθου, ώρα 17.00–20.30 με εισηγήσεις από τους:

α)κ. Ματσούκη Ιωάννη, ιατρό από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας με θέμα: «Παρουσίαση του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη των ατυχημάτων»,

β)κ. Χαραλαμπόπουλο Νίκο, υπεύθυνο για θέματα Νέων του Ι.Ο.Α.Σ. και κα Ιωάννου Έλενα, παιδαγωγό–εμψυχώτρια Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” : Παιδιά και Οδική Ασφάλεια»,

γ)κ. Σφέτσα Χαράλαμπο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ν.Ευβοίας με θέμα: «Οδική Ασφάλεια: Γνώση-Πρόληψη».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια από τις κ. Καλαθέρη Μαγδαληνή, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας και κ. Ανέστη-Τζελφέ Σωτηρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με θέμα: «Δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία».

4. ΩΡΕΟΙ

Σεμινάριο στους Ωρεούς την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Ωρεών, ώρα 17.00–20.30 με εισηγήσεις από τους:

α)κ. Ματσούκη Ιωάννη, ιατρό από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας με θέμα: «Παρουσίαση του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ: Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη των ατυχημάτων»,

β)κ. Ευσταθιάδη Στέλιο, συγκοινωνιολόγο με θέμα «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”: Παιδιά και Οδική Ασφάλεια»,

γ)κ. Σφέτσα Χαράλαμπο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ν.Ευβοίας με θέμα: «Οδική Ασφάλεια: Γνώση-Πρόληψη».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια από τις κ. Καλαθέρη Μαγδαληνή, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας και κ. Ανέστη-Τζελφέ Σωτηρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με θέμα: «Δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία».

5. ΚΑΡΥΣΤΟΣ

Σεμινάριο στην Κάρυστο τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου, ώρα 17.00–20.30 με εισηγήσεις από τους:

α)κ. Αλεξόπουλο Αλέξανδρο συντονιστή του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ από το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Αθήνας με θέμα: «Παρουσίαση του προγράμματος Ασφαλώς Κυκλοφορώ-Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας για την πρόληψη των ατυχημάτων",

β)κ. Χαραλαμπόπουλο Νίκο, υπεύθυνο για θέματα Νέων του Ι.Ο.Α.Σ. με θέμα «Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς”: Παιδιά και Οδική Ασφάλεια»,

γ) κ. Σφέτσα Χαράλαμπο, Αστυνομικό Υποδιευθυντή Ν.Ευβοίας με θέμα: «Οδική Ασφάλεια: Γνώση-Πρόληψη»,

δ)κ. Κοκκινοπλίτη Αθανάσιο, Εκπαιδευτή Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής με θέμα: «Γνωριμία με το κ. Κ.Ο.Κ.».

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν βιωματικά εργαστήρια από τις κ. Καλαθέρη Μαγδαληνή, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας και κ. Ανέστη-Τζελφέ Σωτηρία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Ευβοίας με θέμα: «Δραστηριότητες Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία».

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias